Klauzula infromacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BBA Transport System Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, adres rejestrowy spółki ul. Kordeckiego 49 04-330 Warszawa, z siedzibą przy ul. Lucerny 80 04-687 Warszawa;
 2. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Dyrektorem ds. Rozwoju Katarzyną Samot pod adresem e-mail k.samot@bbats.pl oraz na adres siedziby;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji użytkowników na Akademię Spedytora i rezerwacji miejsca na auli Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą następujące podmioty: BBA Transport System Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania danej edycji Akademii Spedytora;
 5. posiada Pani/Pan prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres marketing@bbats.pl – jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Państwa danych odbywa się na jej podstawie,
  6. przenoszenia swoich danych osobowych,
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.
 6. Niezależnie od powyższego, przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz potrzebne do identyfikacji Pana/Pani jako osoby zapisanej na Akademię Spedytora. W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych osobowych organizator Akademii Spedytora BBA Transport System po zakończeniu cyklu Akademii Spedytora może nie wydać Certyfikatu potwierdzającego Pana/Pani udział w Akademii;
 8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej;
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Pani/Pana uprawnienia. 

Ciekawi, co robimy poza szkołą?
Sprawdź nas.

Adres rejestrowy

ul. Augustyna Kordeckiego 49
04-330 Warszawa

Adres biura

ul. Lucerny 80
04-687 Warszawa

Pozostańmy w kontakcie!