O Akademii Spedytora

Akademia Spedytora to cykl szkoleń i warsztatów prezentujący pracę na stanowisku spedytora w gałęziach transportu drogowego, morskiego, lotniczego, kolejowego, Project Cargo oraz w przewozach farmaceutyków. Poruszane są także zagadnienia związane z obsługa celną przesyłek, proces sprzedaży, organizację przewozów na innych rynkach, a także jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Kluczem do sukcesu Akademii Spedytora jest prezentacja dobrych praktyk i sposobów działania, które od razu można wykorzystać w pracy na wszystkich stanowiskach związanych z logistyką.

Ideą i myślą przewodnią Akademii jest przekazanie wartości w postaci praktycznej wiedzy i narzędzi pracy osobom wiążącym swoją karierę zawodową z szeroko rozumianą branżą TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) oraz nieustannie dążącym do rozwoju osobistego i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.

Więcej informacji: http://akademiaspedytora.pl/

O organizatorze – BBA Transport System

Operator logistyczny świadczący usługi logistyczne w gałęziach transportu drogowego, morskiego, lotniczego, kolejowego, Project Cargo, ponadgabarytowego.

Posiada ugruntowaną, ponad 20-letnią pozycję na rynku TSL oraz bardzo dobre opinie wśród Klientów i Podwykonawców na rynku transportowym. Swoje codzienne działania realizująca w oparciu o politykę jakości wg norm ISO 9001:2015, a także GDP (Good Distribution Practices). Jest członkiem globalnej sieci logistycznej WCA, Międzynarodowego Zrzeszenia Przewozów Lotniczych IATA oraz Warszawskiej Izby Gospodarczej.

Więcej informacji: https://bbats.pl/

O prowadzącym – Mariusz Żakiewicz

Dyrektor działu transportu i spedycji operatora logistycznego BBA Transport System. Odpowiedzialny m.in za strategię i planowanie taktyczne przedsiębiorstwa, budżetowanie, procedury operacyjne, rekrutację oraz szkolenie pracowników. Operacyjnie zorganizował blisko 10 000 różnego rodzaju transportów międzynarodowych. Pełni funkcję pełnomocnika ds. jakości ISO 9001:2015. Przeprowadził proces certyfikacji w ramach przynależności do Międzynarodowego Zrzeszenia Transportu Lotniczego IATA.

Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, logistyk certyfikowany przez European Logistics Association (ELA). Swoją wiedzę poszerzał w ramach procesu certyfikacji FIATA organizowanego przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki w Gdyni. Ponadto posiada certyfikaty branży logistycznej: IATA Basic Cargo, IATA GDR Awareness, CPC, GDP.

Więcej informacji: https://www.linkedin.com/in/zakiewicz/

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej

Jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 19 wydziałów) Politechniki Warszawskiej powstała w 1992, która zajmuje się problematyką szeroko pojętego transportu.

Swoją historię bierz od powołanego w 1948 r. w Politechnice Warszawskiej Wydział Ruchu Kolejowego przemianowanego w rok później na Wydział Komunikacji. Na Wydziale tym kształcono inżynierów na specjalności eksploatacja kolei i zabezpieczenie ruchu pociągów.

Obecnie Wydział składa się z dziesięciu Zakładów naukowo-dydaktycznych. W strukturze Wydziału ponadto wyodrębniono Ośrodek Informatyki.

Więcej informacji: https://www.wt.pw.edu.pl/

Katedra Logistyki na wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest nowoczesnym uniwersytetem i wiodącym ośrodkiem naukowo-badawczym w Polsce w zakresie prac nad innowacyjnymi technologiami w obszarze nauk przyrodniczych, ekonomicznych, humanistycznych i technicznych. SGGW dąży do rozwoju i integracji środowiska naukowo-badawczego i dydaktycznego z Podmiotem otoczenia gospodarczego.

Logistyka w SGGW, pod tą nazwą, została wprowadzona w roku 2006. Od tego czasu obserwowany jest prężny rozwój kierunku Logistyka na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

Koło logistyki SGGW jest gospodarzem corocznej konferencji „Warszawskie Dni Logistyki”, której celem jest zaprezentowanie dorobku naukowego ekspertów z zakresu logistyki, doświadczeń praktycznych przedstawicieli biznesu oraz wymiana poglądów dotyczących ekologistyki i jej roli w rozwoju społeczno-gospodarczym.

Więcej informacji: http://kl.wne.sggw.pl/